Gwarancja i zwroty towaru

Rośliny oferowane na stronach www.szuwarek24.pl posiadają gwarancję producenta / sprzedawcy. Reklamacje przyjmowane są 24 h od otrzymania przesyłki. Jednakże żywe rośliny zwrotom nie podlegają.
Szkody mechaniczne powstałe w trakcie transportu należy zgłaszać naszej firmie wyłącznie z dołączonym protokołem zgłoszenia szkody, spisanym w trakcie odbierania przesyłki. Protokół ten należy dostarczyć listownie lub za pośrednictwem e-maila do naszej firmy. Jest on jedyną podstawą do uwzględniania tego typu reklamacji. Rozpatrujemy szkody transportowe wyłącznie potwierdzone protokołem szkodowym spisanym przez adresata wraz z przewoźnikiem w trakcie doręczania przesyłki. Stwierdzenie uszkodzenia, szkody mechanicznej po odebraniu przesyłki pocztowej, zgodnie z art. 57 pkt. 4 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe skutkuje przejęciem odpowiedzialności za dochodzenie roszczeń reklamacyjnych na adresata przesyłki.