Pozostałe informacje

 Pozostałe informacje

  1. Zamieszczone na stronie www.szuwarek24.pl ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego.
  2. Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana dobrowolnie i może być w każdej chwili wycofana przez Klienta naszego sklepu.
  3. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
  5. Wysyłając wypełniony formularz wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z oferowaniem produktów i usług FPH ,,Szuwarek’’.  Jednocześnie przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
  6. Wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie od FPH ,,Szuwarek’’ za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej, informacji handlowych - w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zmianami).